Belangrike Informasie vir CJS Ouers

Liewe Muurbal-Ouer,

Ons doel by CJS is om ‘n positiewe en professionele omgewing vir ons jong spelers te skep. Vandag wil ek ‘n saak aanspreek wat, hoewel dit klein mag lyk, van groot belang is vir ons almal.

Eerstens, wil ek my dankbaarheid uitspreek vir u betrokkenheid by Centurion Junior Muurbal. U toewyding tot u kind se groei in die sport en u betrokkenheid by ons gemeenskap gaan nie ongesiens verby nie. Ons is almal deel van hierdie reis saam, en u betrokkenheid speel ‘n kritieke rol.

In die warrelwind van die lewe gebeur dit dat skedules baie besig word, en soms glip dinge deur die gate. Dit is maklik om aan te neem indien u kind ‘n afrigting sessie misloop dat dit nie veel van ‘n verskil sal maak nie. Tog wil ek beklemtoon waarom u tydige kommunikasie oor u kind se teenwoordigheid of afwesigheid fundamenteel is vir die harmonie en sukses van ons muurbal program.

Beplanning vir ‘n week se afrigting sessies

Het u geweet dat CJS by sewe verskillende fasiliteite afrig regoor Centurion, insluitend Uitsig Muurbalklub, Midstream Ridge-bane, Midstream College, Irene Country Club, Centurion Muurbalklub, Pierre van Ryneveld muurbalbane, en Harlequins Muurbalklub?

Ons bied by die meeste fasiliteite afrigting aan op meer as een dag ‘n week. Daar is 21 afrigters betrokke om hierdie skip te laat seil.

Ons doel is om die beste afrigting-ervaring vir u kind te bied. Ons wil ook vir u kind die geleentheid gee om afrigting van verskeie afrigters te ontvang. Dit verg fyn beplanning, aangesien die afrigters elke les aanpas vir die aantal spelers en vlak van spelers. Dit is alles sodat u kind die voordeel kan kry van die kennis en ervaring wat hierdie afrigters het.

Voorbereiding vir elke afrigting sessie

Ons afrigters doen ‘n enorme hoeveelheid moeite om vir elke sessie voor te berei en teenwoordig te wees. Hulle belê hul tyd en energie om te verseker dat u kind die beste afrigting-ervaring ontvang.

Het u geweet dat elke les volgens die aantal spelers wat sal bywoon, uitgewerk en beplan word? Dit sluit in opwarmingsaktiwiteite, speletjies, oefeninge, tegniekontwikkeling en span aktiwiteite. Hoewel ons elke week ‘n tema het waarop ons fokus, word elke les aangepas vir die aantal spelers en die vlak van die spelers.

Wanneer u ons vooraf inlig dat u kind die les gaan bywoon (of nie kan bywoon nie), toon u respek vir afrigters se toewyding en tyd, en kan die afrigters die beste lesplan voorberei vir daardie sessie.

Waarom Tydige Kommunikasie Belangrik Is

Ons is ten volle bewus dat die lewe onvoorspelbaar is, en onverwagte omstandighede kan lei dat u kind ‘n sessie mag mis. Siekte, familie noodgevalle en ander verpligtinge maak deel uit van ons almal se lewens.

Ons versoek is ‘n eenvoudige een: laat ons asseblief so spoedig moontlik weet as u kind nie ‘n sessie kan bywoon nie. Verkieslik voor 10/11vm op die dag van afrigting.

Laat my toe om ‘n bietjie meer te verduidelik hoekom dit so belangrik is:

  • Geoptimeerde Lesbeplanning: Om vooraf te weet of u kind dit nie kan maak nie, stel ons in staat om ons afrigtingsplanne aan te pas, insluitend die aktiwiteite en toerusting wat vir daardie les nodig is. ‘n Les vir 10 spelers is baie anders as ‘n lesplan vir 4 spelers.
  • Doeltreffende Afrigter Toewysing: U vinnige opdaterings help ons om ons afrigters se toewysing doeltreffend te bestuur oor die vele fasiliteite waar ons daagliks afrig. Of dit nou afrigtyd of baan toewysings is wat ons moet aanpas, u kommunikasie help ons om die meeste uit ons afrigtingspan te maak. Byvoorbeeld, dit het al gebeur dat ‘n afrigter skielik siek word of ‘n noodgeval het (ja, dit gebeur met ons ook). As ons weet dat ‘n afrigtingsessie net een afrigter (in plaas van twee) sal vereis, kan ek daardie afrigter na die ander fasiliteit oorplaas waar ons skielik ‘n afrigter benodig.
  • Koste doeltreffendheid: Tydige kennisgewings help ons om onnodige uitgawes, soos ligte en baangelde, te voorkom. Ons bespreek vooraf bane, en as ons weet dat slegs 4 spelers in plaas van 8 sal bywoon, kan ons die ander baan kanselleer (as ons dit betyds doen). Ons bespaar die koste van die ekstra baan, wat ons dan weer kan gebruik vir nuwe en prettige toerusting (en soms duurder toerusting, soos ‘n balmasjien) . Of ons kan stukkende toerusting vervang. Dit alles is tot voordeel van u kind se afrigtingservaring en groei in die muurbal.
  • Groei Moontlikhede: U proaktiewe kommunikasie skep geleenthede vir afrigters om met ander spelers te werk, wat ‘n positiewe afrigtingservaring bied vir beide spelers en afrigters.
  • Verhoudings met fasiliteite: Dit neem jare om ‘n verhouding met mense te bou by fasiliteite wat ons vir junior afrigting gebruik. Laat ons hierdie verhouding respekteer en waardeer. Dit is ‘n groot voordeel om die fasiliteite beskikbaar te hê vir junior afrigting. As ons bane vroegtydig kanselleer, gee dit weer vir lede die geleentheid om bane te bespreek wat ons nie gebruik vir junior afrigting nie. Op die manier bou ons aan verhoudings en breek ons nie af nie.

Laastens dit toon RESPEK  en HOFLIKHEID.  Tydige kommunikasie weerspieël die waardes van respek en hoflikheid, veral teenoor ons hardwerkende afrigters wat meervoudige verantwoordelikhede hanteer. Hierdie afrigters belê nie net hul tyd daarin om ons jong spelers se vaardighede te vorm nie, maar ook om hul eie professionele verpligtinge te bestuur. U bedagsame optrede om ons in te lig oor u kind se teenwoordigheid of afwesigheid stel afrigters in staat om hul skedules doeltreffend te beplan, en demonstreer ‘n diepgaande respek vir hul toewyding aan u kind se ontwikkeling.

Dit is so Maklik om ons in te lig

Ons het ‘n baie maklike manier vir u om ons vooraf in te lig.

Ons stuur gewoonlik ‘n vriendelike “Poll” op WhatsApp. Hier kan u net vinnig kliek op “Ja my kind woon by“, of “Nee my kind sal nie bywoon nie“. Hierdie vinnige boodskap help ons regtig om dinge te beplan en te verseker dat alles vlot verloop.

  • Vir die vroeg-oggend sessies, laat weet asseblief teen 8pm (20h00) die vorige aand.
  • Vir middag sessies, laat weet asseblief teen 11am (11h00) vir dieselfde middag.

U bedagsame kommunikasie dra werklik baie by tot die behoud van ons sessies wat wonderlik, positief en aangenaam vir almal is.

Ons Pad Vorentoe Saam

Aangesien ons hierdie onderwerp deurlopend bespreek en beklemtoon het, neem ons nou ‘n proaktiewe benadering om ons voortgesette sukses by Centurion Junior Muurbal te verseker. Verstaan asb dat die maatreëls hieronder nie ons voorkeurpad is nie. Ons spelers en die eenheid binne ons groepe staan voor in ons prioriteite. Tog dwing die huidige omstandighede ons om hierdie stappe te oorweeg as gevolg van die onderlinge respek wat ons het vir ons afrigters se toewyding, die skole se finansiële verbintenis en ander spelers se toewyding:

  • In gevalle waar u kind nie ‘n skoolsessie kan bywoon nie en u ons nie vooraf betyds laat weet nie, mag ons die stap neem om die skool in te lig. Die skool mag ‘n faktuur aanbied vir u om die koste van daardie sessie te dek. Hierdie benadering spruit voort uit ons gesamentlike toewyding tot aanspreeklikheid en die handhawing van die kwaliteit van ons program. Die skool kan ook oorweeg om die afrigtingsgeleentheid aan ‘n ander speler aan te bied wat toegewyd is en wat voordeel sal trek uit die skool se muurbalbelegging.
  • Vir spelers wat deelneem aan uitnodigingsgroepe, is ons doel om ‘n omgewing te skep waar groei gekoester word. Met hierdie in gedagte het ons ‘n proses ontwerp wat transparante kommunikasie behels. Na twee onverklaarde afwesighede sal ‘n formele herinnering uitgereik word. Dit is belangrik om te onthou dat groei plaasvind wanneer spelers deurlopend betrokke is. Na ‘n derde geval van onverklaarde afwesigheid, kan ons dit nodig ag om die posisie in ‘n groep beskikbaar te stel vir ‘n ander speler wat dieselfde toewyding deel.

Opsommend

Ons gedeelde verbintenis tot Centurion Junior Muurbal beteken dat ons almal ‘n integrale deel van die sukses is. U begrip en samewerking in hierdie saak sal bydra tot ‘n meer samehangende en doeltreffende leeromgewing.

Dankie dat U die tyd geneem het om hierdie boodskap te lees. Ons is hier om U en U kind se muurbalreis te ondersteun. As U enige vrae of bekommernisse het, moet asseblief nie huiwer om kontak te maak nie. U terugvoering word waardeer en is noodsaaklik in ons voortdurende pogings om te verbeter.

Baie dankie,

Maryna Fourie

15 September 2023